Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Joniec Ireneusz
Ireneusz Joniec
ur. w 1954 roku w m. Gostyń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016

Biogram

Ireneusz Joniec prowadził działalność opozycyjną w latach 1981-1982. Był aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność’’ oraz twórcą i kolporterem prasy bezdebitowej.
Po 13.12.1981 protestował przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Dołączył do nielegalnej organizacji opozycyjnej ,,Komitet Obrony Solidarności’’. Redagował, powielał oraz kolportował ,,Biuletyn Informacyjny’’.
Dnia 25.03.1982 r. został aresztowany, decyzją z dnia 27.03.1982 r. został internowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Z internowania został zwolniony 19.04.1982 r., ale pozostał aresztowany. Po 05.05.1982 r. przebywał również w Zakładach Karnych we Wrocławiu i Strzelinie. W dniu 16.12.1983 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Z więzienia został zwolniony warunkowo 15.04.1983 r.
Po wyjściu z więzienia był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN