Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Domżalski Tadeusz
Tadeusz Franciszek Domżalski
ur. w 1954 roku w m. Łukta
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 564/2013

Biogram

W latach 1981-1989 prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność opozycyjną, uczestniczył w akcjach plakatowych i ulotkowych organizowanych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój. Brał czynny udział w strajkach w Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia” w Jastrzębiu Zdroju, zarówno w grudniu 1981 r. jak również w sierpniu 1988 r. Podczas protestu w sierpniu 1988 r. wszedł w skład Komitetu Strajkowego. Za kierowanie w dniach od 19 do 24 sierpnia 1988 r. nielegalnym strajkiem, został zwolniony z pracy w kopalni bez wypowiedzenia umowy o pracę. Na skutek odwołania do Sądu Pracy oraz ugody zawartej z dyrekcją kopalni został przywrócony do pracy w dniu 9 listopada 1988 r., jednakże bez zachowania ciągłości pracy, co oznaczało brak wypłaty wynagrodzenia w okresie od września do listopada 1988 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej