Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Banaśkiewicz Edward
Edward Adam Banaśkiewicz
ur. w 1964 roku w m. Brzesko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020

Biogram

W latach 1981-88 czynny w podziemnej organizacji młodzieżowej „Osiedlowy Ruch Oporu Solidarności”, działającej na krakowskich osiedlach Na Kozłówce, Prokocim Nowy i Bieżanów Nowy. Uczestnik demonstracji, akcji ulotkowych, malowania napisów na murach. Związany także z „Solidarnością Walczącą” oraz Federacją Młodzieży Walczącej.
Począwszy od 1985 r. pracownik Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Zaangażowany w działalność struktur podziemnych podległych Tajnej Komisji Robotniczej Hutników.
Podczas strajku w HiL w dniach 26 kwietnia-5 maja 1988 r. organizator akcji strajkowej na Wydziale Walcowni Zimnej Blach. Członek Komitetu Strajkowego. Podczas pacyfikacji strajku w dniu 5 maja 1988 r. zatrzymany. Ukarany aresztem przez kolegium do spraw wykroczeń. Zwolniony w dniu 12 maja 1988 r.
W latach 1988-89 zaangażowany w odtworzenie jawnych struktur „Solidarności” w hucie. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

M. Gawlikowski, M. Lewandowski, „No Future! Historia krakowskiej FMW”, Kraków 2014
A. Gliksman, "Leksykon ludzi małopolskiej "Solidarności", t.2, Kraków 2017
P. Wierzbicki, "Kalendarium wydarzeń strajkowych w Kombinacie Metalurgicznym Huta im. Lenina wiosną i latem 1988 r.", "Sowiniec", nr 41 (2012)"
E. Zając, "NSZZ "Solidarność" Region Małopolska [w:] "Solidarność 1980-1989. Polska Południowa" pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, t. 6, Warszawa 2010