Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Konstanty Zbigniew
Zbigniew Tadeusz Konstanty
ur. w 1945 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020

Biogram

Po wprowadzeniu stanu wojennego, w latach 1981-82 zaangażowany w działalność podziemnego Akademickiego Ruchu Samoobrony.
W latach 1982-86 udostępniał posiadane przez siebie mieszkanie na potrzeby spotkań redakcji niezależnych pism „Póki My Żyjemy” oraz „Kroniki Małopolskiej”, jak również uczestniczył w organizacji zaplecza poligraficznego. Czynny w kolportażu wydawnictw drugoobiegowych.  

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków