Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kowalski Jerzy
Jerzy Kowalski
ur. w 1959 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2020

Biogram

Jerzy Kowalski w latach 1981-1989 działał w ramach nieformalnej struktury studentów Politechniki Gdańskiej. Zajmował się drukiem i kolportażem nielegalnych wydawnictw, brał udział w demonstracjach, produkował urządzenia dla podziemnego radia „Solidarność”. Dostarczał wydrukowane przez siebie materiały do Bydgoszczy. Od 1984 r. współpracował z J. K. Bieleckim i B. Lisem, od 1985 r. ze strukturami Federacji Młodzieży Walczącej. Ponadto drukował dla podziemnych komórek NSZZ „Solidarność” działających w Stoczni Gdańskiej, Porcie Gdańskim i Rafinerii Gdańskiej. Od 1986 r. do 1987 r. współpracował z A. Michałowskim, odtwarzając sieć kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie Gdańska. W latach 1987-1989 zajmował się drukiem „Gazety Tczewskiej”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków