Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Zapadka Rafał
Rafał Zygmunt Zapadka
ur. w 1952 roku w m. Jarocin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011

Biogram

Prowadził aktywną działalność opozycyjną w strukturach Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim, polegającą m.in. na druku i kolportażu nielegalnego pisma pt. „Feniks". W związku z tą działalnością był w okresie od 30 września 1985 r. do 15 grudnia 1986 r. objęty kontrolą operacyjną przez Służbę Bezpieczeństwa w Gorzowie Wielkopolskim. W związku z dalszą działalnością w podziemnych strukturach „Solidarności” i próbą reaktywowania Prezydium Zarządu Regionalnu był inwigilowany w okresie od 6 lutego 1987 r. do 22 września 1989 r. Podczas przeszukania mieszkania ww. ujawniono i zabezpieczono dokumenty w postaci wydawnictw, maszynopisów, notatek oraz kasety magnetofonowe i magnetowidowe, które świadczyły że działał w strukturze podziemnej o nazwie Rada Regionu NSZZ „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej