Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Trafalski Zbigniew
Zbigniew Trafalski
ur. w 1959 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012

Biogram

Był ślusarzem w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w Gdańsku. W październiku 1978 r. został zatrzymany w związku podejrzeniem sporządzania i posiadania materiałów bezdebitowych. Od 1980 r. był członkiem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej oraz działaczem Ruchu Młodej Polski. W 1981 r. wszedł w skład redakcji pisma „Rozwaga i Solidarność”. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 3 grudnia 1982 r. był internowany, przebywał w ośrodkach odosobnienia przy zakładach karnych w Iławie i Kwidzynie. W 1986 r. w jego mieszkaniu dokonano przeszukania w związku z wytwarzaniem i przechowywaniem przez niego nielegalnych druków.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN