Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Haśkiewicz Stanisław
Stanisław Haśkiewicz
ur. w 1955 roku w m. Oleśnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013

Biogram

Był uczestnikiem strajków w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju, przeprowadzonych w dniach 27 sierpnia 1980 r. do 3 września 1980 r. oraz w strajku, który miał miejsce okresie 13-15 grudnia 1981 r., podczas którego został ranny. W latach 1981-1988 r. zajmował się kolportażem wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność Walczącą”, m.in. pism: „Ość”, „RIS”. W okresie od 15 sierpnia 1988 r. do 3 września 1988 r. był uczestnikiem strajku okupacyjnego w KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju. Po strajku został członkiem Tymczasowej Komisji NSZZ „Solidarność” przy ww. zakładzie pracy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej