Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Fischer-Rokosz Anna
Anna Krystyna Fischer-Rokosz
ur. w 1958 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020

Biogram

Począwszy 1980 r. zaangażowana w działalność krakowskich struktur Konfederacji Polski Niepodległej, biorąc udział w druku i kolportażu wydawnictw podziemnych.
Związana ze środowiskiem legionowym w Krakowie. Uczestniczka uroczystości rocznicowych. Biorąc udział w marszu szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc w 1984 r. została zatrzymana w Jędrzejowie oraz ukarana grzywną. Zatrzymana po mszy świętej odprawionej w intencji ojczyzny w katedrze wawelskiej w dniu 3 maja 1986 r.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN