Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Skobel Teresa
Teresa Skobel
ur. w 1952 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 132/2017

Biogram

Teresa Skobel przed wprowadzeniem stanu wojennego pełniła funkcję sekretarza Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex-Anilana” w Łodzi. 
Po 13.12.1981 r. kontynuowała działalność związkową, inspirowała akcje protestacyjne na terenie zakładu pracy oraz kolportowała niezależne wydawnictwa. 13.05.1982 r. została internowana i osadzona w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi, skąd zwolniono ją 27.06.1982 r. W latach 1982-1984 podlegała kontroli operacyjnej ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej