Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wójcik Barbara
Barbara Wójcik
ur. w 1937 roku w m. Rataje
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 588/2017

Biogram

Od września 1980 r. uczestniczyła w pierwszych spotkaniach osób zainteresowanych założeniem struktur NSZZ„Solidarność” w lokalu PAX, w rodzinnym domu Edwarda Imieli. Działalność w strukturach „Solidarności” kontynuowała po wprowadzeniu stanu wojennego do 1989 r. Była członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Rejonowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Starachowicach, a następnie zastępcą Przewodniczącego Komisji Zakładowej, skarbnikiem Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Uczestniczyła w Mszach Św. za Ojczyznę. W dniu 31.08.1982 r. wzięła udział w manifestacji mieszkańców miasta Starachowice, protestujących przeciwko stanowi wojennemu. W 1989 r. zorganizowała w miejscu pracy Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

Solidarność 1980-1989. Polska Południowa, tom 6 pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010