Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kolmer Jarosław
Jarosław Marian Kolmer
ur. w 1949 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 501/2012

Biogram

Był aktywnym działacz NSZZ „Solidarność” na terenie Bielska-Białej. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej i pozostawał w ukryciu, był poszukiwany listem gończym. Po ujawnieniu się 26 sierpnia 1982 r. na skutek przeprowadzonego śledztwa za nielegalną działalność został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z 18 lutego 1983 r na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1984.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN