Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Błaszczak Ludwik
Ludwik Błaszczak
ur. w 1947 roku w m. Opatów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 108/2017

Biogram

Był działaczem związku NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Inspektoracie PZU w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową m.in. drukował i kolportował nielegalne ulotki oraz brał udział w spotkaniach członków zawieszonego związku  „Solidarność” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z uwagi na prowadzoną działalność w lutym 1982 roku został zwolniony z Inspektoratu PZU w Ostrowcu i przez kilka miesięcy bezskutecznie poszukiwał pracy. Od sierpnia 1982 do 1987 roku Ludwik Błaszczak pracował w Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie również zaangażował się w nielegalną działalność tj.  kolportaż ulotek i wydawnictw bezdebitowych na terenie huty. Ludwik Błaszczak uczestniczył w Mszach za Ojczyznę w kościele 
św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz brał udział w spotkaniach działaczy opozycji organizowanych na placu przed kościołem. Z relacji przekazanej przez Pana Ludwika Błaszczaka wynika, że w dniu 8.01.1982 r. miała miejsce w mieszkaniu rewizja przeprowadzona przez funkcjonariuszy SB i MO. Następnie został przewieziony został do KPMO w Opatowie, KWMO Tarnobrzeg z/s w Sandomierzu. Przesłuchiwany i osadzony w areszcie. Po zwolnieniu z PZU, otrzymał tzw. "wilczy bilet", utrudniający zatrudnienie nawet na stanowiskach robotniczych, stąd półroczna przerwa w zatrudnieniu, pomimo usilnych starań na terenie ówczesnego woj. kieleckiego. Pracę w hucie, podjął jako pracownik fizyczny. Uległ wypadkowi czasie pracy, przebywał przez kilka miesięcy na zwolnieniu lekarskim, odbył rehabilitację (lekarz zalecił ograniczenie udźwigu ciężarów do 5kg). Pomimo tego nie miał możliwości wykonywania pracy biurowej. Nękany, szykanowany, inwigilowany. Zatrudniony w Straży Przemysłowej huty w charakterze portiera, gdzie miały miejsce wielokrotne rewizje osobiste. Straż Przemysłowa huty składała się z członków ORMO, tajnych współpracowników SB, członków PZPR, ZSL i SD.W takim środowisku, działał przez 5 lat. Wśród strażników, miał oddanego przyjaciela Mieczysława Dudka, który dyskretnie przekazywał Ludwikowi Błaszczakowi informacje o planowanych prowokacjach wobec jego osoby co pozwalało przetrwać ten trudny okres w pracy. Z końcem lutego 1987 r. został zwolniony z pracy bez podania przyczyn. Od 1987 do końca 1989 r. przebywał na czasowej rencie chorobowej. W podziemiu "S" działał w zaprzysiężonej na Święty Krzyż 3 osobowej grupie z Franciszkiem Poprawą i Mieczysławem Kadewskim. Służba Bezpieczeństwa nie zdołała rozpracować w/w grupy, której działalność trwała 7 lat. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków