Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wacław Bielecki
ur. w 1945 roku w m. Niedrzwica Kościelna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019

Biogram

Wacław Bielecki pracował w Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Sztumie. We wrześniu 1980 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Nauczycieli i Pracowników Placówek Oświatowo
-Wychowawczych w Sztumie. Był współzałożycielem i redaktorem naczelnym ukazującego się od października 1980 r. Biuletynu Informacyjnego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, przekształconego w styczniu 1981 r. w pismo „Sztumska Solidarność”. Wchodził w skład Ośrodka Informacyjno-Prawnego, którego zadaniem miało być informowanie mieszkańców o działaniach związku, służyć pomocą prawną i podejmowanie interwencji w sprawach członków związku. 21 października 1982 r. został zatrzymany 
i przesłuchiwany na komisariacie MO w Sztumie, w ramach akcji SB skierowanej przeciwko członkom kolegium redakcyjnego „Sztumskiej Solidarności”. W wyniku przeszukań miejsca pracy i zamieszkania, Służba Bezpieczeństwa zarekwirowała Wacławowi Bieleckiemu powielacz, maszynę do pisania, papier maszynowy, kalki. Po kilku godzinach został zwolniony. W latach 1985-1987 Wacław Bielecki pisał artykuły, które ukazywały się w Biuletynie Solidarności Regionu Elbląskiego. 14 maja 1989 r. został członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Sztumie, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

Od „Solidarności” do społeczeństwa obywatelskiego. Sztum 1980-1990, red. L. Sarnowski, Sztum 2005