Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jabrzyk Halina
Halina Ewa Jabrzyk
ur. w 1946 roku w m. Ciepielów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Wstąpiła do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w listopadzie 1980 r., w strukturach Związku pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Delegatury NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Po 13 grudniu 1981 r. nie zaprzestała działalności, uczestnicząc w tajnych spotkaniach działaczy i organizowaniu pomocy dla internowanych. W związku ze swoją działalnością została objęta kontrolą operacyjna Służby Bezpieczeństwa, która trwała od 22 grudnia 1981 do 17 marca 1983 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN