Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Chmieleńska Krystyna
Krystyna Chmieleńska
ur. w 1947 roku w m. Szczawno Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 546/2016

Biogram

Od 1980 r. działała w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na Uniwersytecie Wrocławskim. W dniu 6 marca 1982 r. została internowana i umieszczona początkowo w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie od 17 marca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Decyzją z dnia 30 czerwca 1982 r. internowanie uchylono i w dniu 7 lipca 1982 r. została zwolniona. W późniejszym okresie zajmowała się m.in. kolportowaniem wydawnictw sygnowanych przez Solidarność Walczącą.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN