Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Barański Władysław
Władysław Wincenty Barański
ur. w 1922 roku w m. Bedlno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2017

Biogram

W czasie okupacji był członkiem Związku Walki Zbrojnej i Batalionów Chłopskich. Po wojnie wstąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”, był działaczem prawicy ludowej do 1959 r.- członkiem Zarządu Powiatowego i Prezesem Koła Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Od 1978 r. był aktywnym członkiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, sygnatariuszem petycji, listów i ulotek, uczestnikiem spotkań Klubu Swobodnej Dyskusji, autorem artykułów i organizatorem wielu prelekcji. Od 1981 r. działał w Społecznym Komitecie Pamięci Józefa Piłsudskiego (1981-1986). Z powodu aktywnej działalności opozycyjnej 13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy i Darłówku. Z internowania zwolniony został 18 maja 1982 r. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. W 1987 r. był autorem, wydawcą i kolporterem bezdebitowego pisma „Zew”, w 1988 r. inicjatorem powołania Regionalnego Komitetu Obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN