Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Korolec Maciej
Maciej Maria Korolec
ur. w 1959 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 210/2015

Biogram

Na początku lat o80. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 1982 r. brał udział w warszawskiej demonstracji z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w wyniku interwencji Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej manifestacja przekształciła się w walki uliczne. Został zatrzymany i za udział w „zamieszkach” ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń w Warszawie. W dniu 9 maja 1982 r. został ponownie zatrzymany a następnie internowany w ośrodku odosobnienia w Warszawie Białołęce. W dniu 12 czerwca 1982 r., ze względu na sytuację rodzinną został zwolniony z internowania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej