Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Borkowski Tomasz
Tomasz Borkowski
ur. w 1958 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 549/2016

Biogram

Od drugiej połowy lat 70. był członkiem Ruchu Młodej Polski. Od jesieni 1980 r. aktywnie włączył się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, współpracował także ze strukturami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W październiku 1981 r. został członkiem redakcji „Wiadomości Dnia” - pisma NSZZ „Solidarność" Regionu Mazowsze. Z powodu działalności opozycyjnej 13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Warszawie Białołęce, Jaworzu i Darłówku. 24 lipca 1982 r. uzyskał przepustkę na opuszczenie ośrodka odosobnienia do 24 września 1982 r. W dniu 20 września 1982 r. został hospitalizowany w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Z tego powodu, decyzją Komendanta Komendy Stołecznej MO, 6 października1982 r. formalnie zwolniono go z internowania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej