Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ciszewski Lech
Lech Jan Ciszewski
ur. w 1955 roku w m. Radomsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Fabryki Maszyn Radomsko. W nocy z 30 kwietnia 1982 na 1 maja 1982 r. uczestniczył w akcji wywieszenia na kominach FMR flag z napisem „Solidarność”. W latach 1987-1989 współpracował z innymi działaczami w ramach Międzyzakładowego Zarządu NSZZ „Solidarność”. Zaangażowany był również w ramach lokalnych struktur Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN