Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kozłowski Romuald
Romuald Wojciech Kozłowski
ur. w 1952 roku w m. Świętochłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013

Biogram

Od września 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, natomiast od lutego 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej w Zakładach Urządzeń Technicznych „Zgoda” w Świętochłowicach. Został internowany 13 grudnia 1981 r. Do 18 stycznia 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Raciborzu. Po zniesieniu stanu wojennego oficjalnie nie prowadził nielegalnej działalności, krytycznie wypowiadał się na temat ówczesnej rzeczywistości, krytykował brak reform gospodarczych. Był kontrolowany operacyjnie od marca 1983 r. do stycznia 1985 r., zastrzeżono mu również wyjazdy do krajów kapitalistycznych oraz przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN