Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Majewicz Marian
Marian Majewicz
ur. w 1959 roku w m. Zgorzelec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2013

Biogram

Był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W dniu 19 maja 1982 r. został zatrzymany i osadzony w areszcie przy ul. Łąkowej we Wrocławiu. 21 maja 1982 r. został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. Wolność odzyskał 24 lipca 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN