Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gólski Ludwik
Ludwik Lucjan Gólski
ur. w 1941 roku w m. Świecie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013

Biogram

Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Mostostal” w Chojnicach. Został internowany 18 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. Wolność odzyskał 23 stycznia 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN