Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Andrzej Wolnikowski
ur. w 1938 roku w m. Niechórz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 589/2017

Biogram

Pan Stanisław Wolnikowski był pracownikiem KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju i członkiem NSZZ „Solidarność”. 
W grudniu 1981 r. brał udział w strajku na ww. kopalni. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie przerwał działalności związkowej, czynnie angażując się w pomoc rodzinom osób internowanych, kolportaż prasy podziemnej. 
Od 1983 r. działał w nielegalnych strukturach podziemnej Delegatury Jastrzębskiej w ramach Regionalnej Komisji Wykonawczej ( RKW ) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w grupie Czesława Kopczyńskiego. 
W swoim mieszkaniu organizował spotkania grup działaczy opozycji antykomunistycznej. 
W lutym 1989 r. uczestniczył w Zgromadzeniu Działaczy NSZZ ”Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków