Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dereń Jerzy
Jerzy Piotr Dereń
ur. w 1948 roku w m. Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2013

Biogram

Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Maszyn Ceramicznych i Kamionki w Ziębicach. W związku z prowadzoną działalnością związkowa został 4 września 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzelinie. Wolność odzyskał 16 października 1982 r. Po zwolnieniu z internowania został zmuszony do zwolnienia z miejsca pracy. W 1984 r. z powodów politycznych wyemigrował do RFN.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN