Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pilachowski Zbigniew
Zbigniew Marek Pilachowski
ur. w 1958 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2020

Biogram

Zbigniew Pilachowski od września 1980 r. należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
W latach 1980-1981 był członkiem redakcji, autorem tekstów i kolporterem pisma „Reduta”, wydawanego na Uniwersytecie Gdańskim. W 1981 r. został sekretarzem ds. organizacyjnych Biura Informacji Prasowej „Solidarność” Regionu Gdańsk, podczas I Krajowego Związku Delegatów pełnił funkcję koordynatora ds. obiegu informacji. 
13 grudnia 1981 r. został internowany. Osadzono go w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. 24 lipca 1982 r. Zbigniew Pilachowski został zwolniony z internowania. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej