Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Leszek Kończak
ur. w 1951 roku w m. Oborniki Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020

Biogram

Leszek Kończak zorganizował wystąpienie w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych „Dolmel” we Wrocławiu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i ku czci poległych górników Kopalni „Wujek”. Za udział w przerwie w pracy został zatrzymany i 16 stycznia 1982 r. internowany. Do dnia 2 lipca 1982 r. przebywał w ośrodku odosobnienia w Grodkowie.
Po wyjściu na wolność kontynuował nielegalną działalność w swoim miejscu pracy, przez co był inwigilowany przez SB.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej