Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Piwowarczyk Henryk
Henryk Antoni Piwowarczyk
ur. w 1952 roku w m. Tuplice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013

Biogram

Od początku lat 80. angażował się aktywnie w działalność opozycyjną. We wrześniu 1980 r. wziął udział w strajku w Kaliskich Zakładach Koncentratów Spożywczych „Winiary” w Kaliszu. Został wybrany wiceprzewodniczącym komitetu strajkowego, a w późniejszym czasie wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w tym zakładzie. Pełnił również funkcję sekretarza prezydium w zarządzie regionu NSZZ „Solidarność” Południowej Wielkopolski. Był założycielem i przewodniczącym Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania Polityczne. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, a następnie przeniesiono go do ośrodka przy Zakładzie Karnym w Kwidzynie. W sierpniu 1982 r. wziął udział w proteście w ZK, spowodowanym ograniczeniem widzeń z rodzinami, za co został pobity przez funkcjonariusz ZOMO i Służby Więziennej. Od 1 października 1982 r. przebywał na leczeniu w szpitalu w Prabutach. W dniu 11 grudnia 1982 r. uchylono decyzję o internowaniu. W latach 1981-1985 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej