Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Rduch Weronika
Weronika Maria Rduch
ur. w 1943 roku w m. Ruda Śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 98/2013

Biogram

Była aktywną działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy III Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej, zajmowała się kolportowaniem i propagowaniem literatury bezdebitowej. Została internowana 15 grudnia 1981 r. i osadzona najpierw w Areszcie Śledczym w Sosnowcu, następnie przeniesiona do Ośrodka Odosobnienia w Darłówku. Wolność odzyskała 25 marca 1982 r. W latach 1983-1988 była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN