Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kadziak Antoni
Antoni Kadziak
ur. w 1943 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 360/2015

Biogram

Od 1980 roku należał do NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Założycielskiego w Polmozbycie, następnie Przewodniczącego KZ oraz członka Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Polmozbytu. W dniu 18 grudnia 1981 r. został aresztowany,  był przetrzymywany w Areszcie Śledczym KWMO w Szczecinie. 16 stycznia 1982 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie skazał go na 5 lat więzienia oraz na 3 lata pozbawienia praw publicznych i obywatelskich. Został osadzony w zakładzie karnym w Stargardzie Szczecińskim, następnie we Wrocławiu. 3 sierpnia 1983 r. na mocy przepisów o amnestii, wyrok zmniejszono do 2,5 roku więzienia. Został zwolniony w dniu 14 czerwca 1984 r. W latach 1983-1989 był członkiem Szczecińskiego Klubu Katolików. Do 1989 r. zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych, m.in. „Jedności Stoczniowej”, „Obrazu”, „CDN”, „KOS”. Również w latach 1983-1989 jako przedstawiciel Regionu Szczecińskiego NSZZ „Solidarność” pod ps. „Marcin”, uczestniczył w Grupie K (grono doradców Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej). We wrześniu 1988 r. brał udział w strajku okupacyjnym w Porcie Szczecińskim. W 1989 r. został członkiem Prezydium Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej