Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szewczyk Henryk
Henryk Czesław Szewczyk
ur. w 1960 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 484/2017

Biogram

Jako student politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego począwszy od 1979 r. związany z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności. Kolporter wydawnictw Komitetu Obrony Robotników oraz uczestnik akcji ulotkowych w Krakowie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kolporter wydawnictw drugoobiegowych. Zaangażowany w rozpowszechnianie prasy podziemnej wydawanej w Krakowie na terenie Nowego Sącza. Redaktor i drukarz podziemnych „Wiadomości Nowosądeckich”. Uczestnik manifestacji w Krakowie. 
W dniu 8 marca 1984 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Zwolniony w dniu 31 lipca 1984 r. po umorzeniu postępowania karnego na podstawie przepisów amnestyjnych.
Po ukończeniu studiów pracownik oddziału Stowarzyszenia PAX w Nowym Sączu, a następnie nauczyciel historii. W 1989 r. czynny w nowosądeckim Komitecie Obywatelskim. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN