Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kuś Eugeniusz
Eugeniusz Mieczysław Kuś
ur. w 1934 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017

Biogram

Od lat 50. był pracownikiem Zakładów Wytwórczych Lamp Elektronowych im. Róży Luksemburg w Warszawie. W marcu 1968 r. jawnie skrytykował pacyfikację przez władze wystąpień studenckich oraz uczestnictwo w niej robotników z jego zakładu. Za to wystąpienie został dyscyplinarnie zwolniony z pracy w dniu 16 marca 1968 r. i pozostawał bez zatrudnienia do października, kiedy to Sąd Pracy nakazał przywrócenie go na stanowisko.
W 1980 r. aktywnie włączył się w tworzenie struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w ZWLE. Za tę działalność został wytypowany do internowania w stanie wojennym. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej