Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Liszewski Józef
Józef Liszewski
ur. w 1953 roku w m. Okrągła Łąka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019

Biogram

Pan Józef Liszewski w okresie trwania stanu wojennego aktywnie włączył się w kolportaż nielegalnych wydawnictw, za co w dn. 11 XI 1982 r. został zatrzymany. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu z dn. 12 XI 1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Na mocy wyroku Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dn. 20 I 1983 r., Pan Józef Liszewski został uniewinniony od zarzucanych mu czynów i tego samego dnia został zwolniony z odbywania kary pozbawienia wolności. 
Po rewizji wniesionej do Sądu Najwyższego – Izby Wojskowej przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową we Wrocławiu, wyrokiem z 10 V 1983 r. został uznany winnym i skazany na 1 rok pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na 3 lata. Panu Józefowi Liszewskiemu na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN