Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Stoeck Marek
Marek Jan Stoeck
ur. w 1949 roku w m. Piła
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 514/2013

Biogram

Był aktywnym działaczem opozycyjnym. Uczestniczył w strajku sierpniu 1980 r., pełnił funkcję męża zaufania w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Kontenerów „Unikon” w Szczecinie. Był jednym z organizatorów pomocy dla uwięzionego na początku stanu wojennego Wojciecha Duklanowskiego. W latach 1982- 989 zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw, zbiórką pieniędzy na cele związkowe oraz uczestniczył w akcjach protestacyjnych. Był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej