Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Mariusz Romuald Feszler
ur. w 1971 roku w m. Bielsk Podlaski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 370/2016

Biogram

Pod koniec lat 80. należał do głównych organizatorów młodzieżowego ruchu antykomunistycznego w Zambrowie. Jego działalność polegała na kolportażu wydawnictw drugoobiegowych. Brał również udział w akacjach malowania napisów antyreżimowych na murach oraz organizował wyjazdy na uroczystości patriotyczne, włączał się w przygotowania obchodów kolejnych rocznic upamiętniających wprowadzenie stanu wojennego. Jesienią 1988 r. na terenie Zambrowa została utworzona lokalna struktura Federacji Młodzieży Walczącej, której był jednym z założycieli.

Biogram opracowano na podstawie:

publikacji:

K. Sychowicz, FMW w białostockim i łomżyńskim, [w:] Federacja Młodzieży Walczącej pod red. M. Wierzbickiego. Warszawa 2015