Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Johann Olga
Olga Maria Johann
ur. w 1942 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

W latach 1985-1987 współpracowała z Polską Partią Niepodległościową. Kolportowała wydawnictwa bezdebitowe PPN. W związku z prowadzoną działalnością była inwigilowana przez organy bezpieczeństwa państwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków