Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Artur Marian Dąbrowski
ur. w 1964 roku w m. Mińsk Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2018

Biogram

Od 1981 r. był zaangażowany w konspiracyjną działalność antykomunistyczną o charakterze niepodległościowym. 
Od jesieni 1981 r. należał do Federacji Młodzieży Szkolnej w Warszawie. Był współzałożycielem i redaktorem pisma „Bunt” oraz inicjatorem i założycielem Federacji Młodzieży Walczącej. Od 1981 r. zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych. Od 1984 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. W październiku 1984 r. pomógł w ukryciu materiałów poligraficznych, znajdujących się w mieszkaniu zaangażowanego w działalność opozycyjną - Wojciecha Lewickiego. Udzielał wsparcia osobom strajkującym na Wybrzeżu w 1988 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

B. Noszczak, Etos Gniewu. Antykomunistyczne organizacje młodzieżowe w Warszawie (1944-1989), Warszawa 2015