Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Reginiewicz Waldemar
Waldemar Reginiewicz
ur. w 1943 roku w m. Nieśwież
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 20/2014

Biogram

Waldemar Reginiewicz jako pracownik Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu rozpoczął działalność w strukturach NSZZ „Solidarność”. W związku z powyższym był inwigilowany przez służbę bezpieczeństwa państwa. W styczniu 1981 roku został zarejestrowany do sprawy kryptonim „Związek”, która dotyczyła rozpracowania członków MKZ NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego został w dniu 13 grudnia 1981 r. zatrzymany i internowany początkowo w ZK we Wronkach, a następnie w ZK w Gębarzewie. Z internowania zwolniony został 6 marca 1982 r. 
Waldemar Reginiewicz jako działacz NSZZ „Solidarność” organizował strajki i akcje protestacyjne. Był wiceprzewodniczącym MKK „Solidarność” w Wałczu, rozpowszechniał ulotki oraz brał udział w opracowaniu petycji do Rządu w sprawie uwolnienia więźniów politycznych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN