Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Wincenty Bieniek
ur. w 1944 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2013

Biogram

Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W sierpniu 1980 roku współorganizował dziesięciodniowy strajk w Fabryce Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach. Był członkiem Komitetu Zakładowego i zastępcą przewodniczącego Komisji Wydziałowej w FŁT „Iskra” w Kielcach. Ze względu na swoją aktywność został internowany 13 grudnia 1981 r. Był przetrzymywany w kolejno w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, Łupkowie Nowym, Załężu i w Uhercach. Wolność odzyskał 24 listopada 1982 r. W latach 1981-1983 był rozpracowywany przez Wydział V KWMO Kielce.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN