Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wojciech Julian Płachta
ur. w 1957 roku w m. Zakopane
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 501/2012

Biogram

Był członkiem Zakładowej Komisji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Sosnowiec” w Sosnowcu. Brał aktywny udział w strajku w sierpniu 1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego odmówił złożenia oświadczenia lojalności. Został internowany 30 stycznia 1982 r. Do 24 lipca 1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju i w Uhercach. Po wyjściu na wolność, w związku z kontynuowaniem działalności opozycyjnej był wzywany na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze i poddany kontroli korespondencji. W zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa pozostawał do 1986 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN