Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Stawiszyński Wojciech
Wojciech Franciszek Stawiszyński
ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019

Biogram

W działalności konspiracyjnej posługiwał się pseudonimami: „Konrad Bukowski”, „Roman Górny”, „Andrzej Bielski”, w latach 1979-80 brał udział w kolportażu pisma „Robotnik”, wydawanego przez Komitet Obrony Robotników. W okresie legalnej działalności Solidarności był delegatem Regionu Mazowsze na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. W grudniu 1981 r. przystąpił ze współpracownikami do organizowania siatki konspiracyjnej w rejonie Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego i Milanówka, która od końca sierpnia 1982 r. występowała pod nazwą Tymczasowy Komitet Oporu „Solidarności” (TKOS). Grupa Stawiszyńskiego stworzyła „Biuletyn Informacyjny” sygnowany jako serwis Agencji Informacyjnej TKOS (AIT), jak również wydawała: pismo „Sektor” (głównie z wiadomościami lokalnymi) od września 1982 r. do 1990 r., publicystyczne pismo „Baza” od maja 1983 r. do 1989 r. i efemeryczne „Pismo Polkolor” w 1983 r. Od połowy 1982 r. - na polecenie przewodniczącego Regionu Mazowsze Zbigniewa Bujaka - Stawiszyński współorganizował strukturę „Armenia” przeznaczoną do opracowywania na rzecz RKW ekspertyz technicznych, wytwarzania urządzeń i innych rozwiązań o podobnym charakterze. Na jej czele na początku 1983 r. stanął Pan Wojciech Stawiszyński. Pod koniec 1983 r. podziemne Radio „Solidarność” zostało włączone do struktury „Armenia”, a na jego czele stanął ww. Pod jego kierownictwem Radio „S” wznowiło stałe emisje, które trwały do 1989 r. pod nazwą I Program Radia „Solidarność”. Kierowana przez ww. struktura „Armenia” prowadziła akcje wchodzenia na kanał emisji programu telewizyjnego z napisem „Solidarność żyje”. Wielokrotnie organizował spotkania przewodniczącego RKW Mazowsze Zbigniewa Bujaka z innymi działaczami podziemia solidarnościowego. Był pomysłodawcą i organizatorem planowanego krajowego zjazdu podziemnej Solidarności, który miał odbyć się w 1986 r. (akcja krypt. Grobla), jednak w wyniku aresztowań kierownictwa RKW Mazowsze zjazd odwołano. W połowie 1986 r. wszedł w skład RKW Mazowsze. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak, Wojna o eter, Warszawa 2016
Tadeusz Ruzikowski, Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981-1983, Warszawa 2009
Solidarność podziemna 1981-1989, red. Andrzej Friszke, Warszawa 2006
NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, tomy 2 i 5, Warszawa 2010

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności