Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Lech Dybała
ur. w 1951 roku w m. Kolonia Antonin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019

Biogram

Będąc pracownikiem Wagonowni PKP w Chełmie zaangażowany był w  tworzenie struktur związkowych w swoim miejscu zatrudnienia. Był także członkiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, założonego w dn. 27.09.1980 r w Chełmie. W okresie 1982-1989 prowadził aktywną działalność opozycyjną w podziemnych strukturach “Solidarności”. Uczestniczył w zbieraniu składek członkowskich oraz na pomoc rodzinom osób represjonowanych.   Zajmował się także kolportażem nielegalnej prasy i wydawnictw.  Brał również aktywny udział w uroczystościach religijno-patriotycznych w Chełmie. Z powodu tej działalności był inwigilowany, kontrolowany operacyjnie, zwłaszcza  w latach 1982-1984.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Eugeniusz Wilkowski, Solidarność w Chełmskiem w latach 1980-1989, Chełm 2010