Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sikora Dariusz
Dariusz Józef Sikora
ur. w 1967 roku w m. Bolesławiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020

Biogram

Dariusz Sikora od 1985 r. był członkiem grupy młodzieży (tzw. grupa Dzieci) przy Duszpasterskim Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej w Stalowej Woli. Wraz z innymi członkami grupy spotykał się z przedstawicielami lokalnej opozycji, uczestniczył w inicjatywach Duszpasterstwa Ludzi Pracy, brał udział w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej oraz Katolickich Dniach Społecznych. 30.11.1987 r. wraz z kolegą został zatrzymany na komendzie RUSW w Stalowej Woli i dotkliwie pobity za robienie zdjęć milicjantom. Przewieziony został do WUSW w Tarnobrzegu, a 01.12.1987 r. przeprowadzono rewizję w jego mieszkaniu, podczas której znaleziono egzemplarze prasy podziemnej. 02.12.1987 r. został zwolniony z aresztu. 09.06.1988 r. został na dworcu PKP ponownie zatrzymany, podczas przewożenia paczki wydawnictw bezdebitowych. Przeprowadzono kolejną rewizję w jego mieszkaniu. Skazany zaocznie przez kolegium ds. wykroczeń na karę 30 000 zł. grzywny. W sierpniu 1988 r. był w grupie osób wspierających strajk w HSW. Był członkiem redakcji ukazującego się w 1989 r., w Stalowej Woli niezależnego pisma „Obecni”. 11.02.1989 r. wszedł w skład Prezydium Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Sandomierska jako reprezentant PKP w Rozwadowie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010