Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Urbaniak Ryszard
Ryszard Andrzej Urbaniak
ur. w 1957 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2015

Biogram

Ryszard Andrzej Urbaniak od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Radiowych „Radmor” w Gdyni, gdzie pracował od czerwca 1978 r. jako frezer. Jako działacz związkowy należał do Komitetu Zakładowego w „Radmorze”. W okresie stanu wojennego zajmował się drukiem i kolportażem ulotek i odezw solidarnościowych oraz był jednym z członków grupy wydającej podziemne czasopismo informacyjno-publicystyczne o nazwie „Krzyk”, przeznaczone dla młodzieży zrzeszonej w NSZZ „Solidarność. Za tą działalność został tymczasowo aresztowany w dniu  1 czerwca 1982 r. W dniu 10 sierpnia 1982 r. Ryszard Urbaniak wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni został skazany na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych.  Został osadzony w Zakładzie Karnym w Potulicach, skąd zwolniono go w dniu 17 maja 1983 r. na mocy aktu łaski Rady Państwa. Ponadto w okresie od 9 czerwca 1982 r. do 8 czerwca 1984 r. Ryszard Urbaniak otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata.

Biogram opracowano na podstawie: