Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wiśniewski Tomasz
Tomasz Stefan Wiśniewski
ur. w 1959 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 56/2017

Biogram

Od października 1980 r. był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej. Wszedł w skład Komisji Wydziałowej i był odpowiedzialny za sprawy kulturalno-oświatowe. Zajmował się również kolportowaniem materiałów bezdebitowych wśród studentów Politechniki Warszawskiej. Pan Tomasz Stefan Wiśniewski opiekował się również księgozbiorem wydawnictw niezależnych NZS na swoim Wydziale. W listopadzie i grudniu 1981 r. był członkiem Komitetu Strajkowego podczas strajku solidarnościowego ze studentami Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. W latach 1982-1989 współpracował z wydawnictwem NOWa i był odpowiedzialny m.in. za dystrybucję i transport książek.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

innych materiałów

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN