Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Janina Kowalska
ur. w 1938 roku w m. Lipinki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020

Biogram

Janina Kowalska w latach 1981-1989 była zaangażowana się w działalność opozycyjną na terenie gminy Biskupiec. Zajmowała się kolportażem materiałów bezdebitowych oraz organizacją podziemnych struktur NSZZ "Solidarność". Ponadto współpracowała z punktem charytatywnym przy Kościele Najświętszej Marii Panny w Toruniu poprzez m.in. organizację żywności i pomocy dla rodzin osób internowanych.
        

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków