Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gąsiorowski Roman
Roman Andrzej Gąsiorowski
ur. w 1948 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 277/2020

Biogram

Roman Gąsiorowski będąc studentem III roku Politechniki Gdańskiej uczestniczył w wiecach i demonstracjach w marcu 1968 r. Po aresztowaniu jednego z organizatorów demonstracji, powiadomił studentów o tym fakcie, co przyczyniło się do powstania grupy, która rozpoczęła starania zmierzające do uwolnienia pozbawionych wolności studentów oraz dostarczenia  pomocy żywnościowej. Za powyższe został ukarany naganą z ostrzeżeniem przez Senacką Komisję Dyscyplinarną dla Studentów Politechniki Gdańskiej. 
W latach 1978-1981 współpracował ze środowiskiem opozycji demokratycznej głównie związanej z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR” w Toruniu. Przechowywał i kolportował prasę i wydawnictwa bezdebitowe oraz brał udział w prowadzeniu biblioteki książek drugiego obiegu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach, wstęp i oprac. P. Abryszeński, D. Gucewicz, Gdańsk-Warszawa 2018