Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Liese Tomasz
Tomasz Liese
ur. w 1950 roku w m. Grodzisk Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017

Biogram

Został zatrzymany 9 marca 1968 r. w związku z udziałem w demonstracji podczas której trzymał transparent o treści „Niech żyje wolność słowa”. Kolegium Karno-Administracyjne Warszawa-Śródmieście skazało go na karę 60 dni aresztu. W latach 1977-1980 współpracował z wydawnictwem NOWa, gdzie zajmował się organizacją druku niepodległościowych wydawnictw. Ponadto uczestniczył w akcjach ulotkowych. W latach 1981-1982 zajmował się kolportażem opozycyjnej prasy („Robotnik”, „Głos”). 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN