Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Michał Jan Stręk
ur. w 1947 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2015

Biogram

Od 1980 r. był aktywnym działaczem i organizatorem struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt w Rzeszowie oraz na szczeblu Regionu Rzeszowskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał prowadzenia pracy związkowej lecz włączył się w działalność podziemnych struktur zdelegalizowanej „Solidarności”. Był członkiem władz Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” odpowiedzialnym za kanały przerzutu nielegalnych wydawnictw. Kolporter ulotek i wydawnictw podziemnych na terenie Rzeszowa. 29 sierpnia 1982 r. został aresztowany, a następnie internowany w ośrodku odosobnienia w Uhercach. Wolność odzyskał 11 września 1982 r. W 1989 r. był jednym ze współzałożycieli Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Rzeszowie. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN