Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Eliasz Władysław
Władysław Eliasz
ur. w 1935 roku w m. Zwierzyniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 224/2016

Biogram

W czerwcu 1956 r., w trakcie odbywania służby wojskowej, był współorganizatorem buntu przeciwko krwawemu stłumieniu protestów robotników w Poznaniu. W 1970 r., pełniąc obowiązki kierownika Komisariatu MO w Tarnowskich Górach, odmówił przełożonym z Komendy Powiatowej MO prowadzenia działań przeciwko opozycji politycznej. W okresie od 1980 r. do czerwca 1981 r. w Dąbrowie Górniczej prowadził działania minimalizujące represje wobec opozycji w Hucie Katowice i na całym podległym mu terenie. W 1981 r. aktywnie wspierał podległych mu milicjantów, zaangażowanych w działania zmierzające do powstania Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO. Został zwolniony ze służby w MO 21 czerwca 1981 r. na podstawie art. 65 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. W 1989 r. uczestniczył w pracach Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Dąbrowie Górniczej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

publikacji:

E. Lajdorf, A. Radzicki, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy MO. Ludzie, fakty, daty...1981-1982, Białystok 2011
I. Sierański, Wspomnienia Przewodniczącego Ogólnokrajowego Komitetu Założycielskiego ZZ FMO 1981-1986.